เหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาวและสีทอง)
รหัสเหรียญ : 52009
ประเภทเหรียญ : เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ราคา 10 บาท ออกใช้เป็นเงินหมุนเวียนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2531 โดยผลิตเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสองสีแทนการใช้ธนบัตรราคา 10 บาท ที่ได้ยกเลิกไปแล้ว ด้านหน้าของเหรียญเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วนด้านหลังเป็นภาพของ พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม มี พ.ศ. ที่ผลิตอยู่บนด้านพระปรางค์

เหรียญกษาปณ์รุ่นแรก มีการผลิตขึ้นใช้ระหว่างปี พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2551[1] และเมื่อมี พ.ศ. 2551 มีการปรับปรุงเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเป็นชุดใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิตลง และปรับภาพพระบรมฉายาลักษณ์ให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น[2][3] โดยเหรียญกษาปณ์ราคา 10 บาทมีการผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน[4] (เหรียญปี พ.ศ. 2551 มีทั้งชุดเก่าและชุดใหม่)

กลางเหรียญวงในซึ่งเป็นโลหะสี ทองมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงแลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรม ราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงนอกของเหรียญซึ่งเป็นโลหะสีขาว ด้านขวามีข้อความว่า “ภูมิพลอดุลยเดช” ด้านซ้ายมีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๙” กลางเหรียญวงในซึ่งเป็นโลหะสีทองมีรูปพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ภายในวงนอกของเหรียญซึ่งเป็นโลหะสีขาว เบื้องบนมีอักษรเบรลล์ซึ่งมีความหมายบอกราคาว่า “๑๐” เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า “๑๐ บาท 10” ด้านขวามีข้อความว่า “ประเทศไทย” ด้านซ้ายมี พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ
ผู้ออกแบบ สุภาพ อุ่นอารีย์

ข้อมูลการผลิตเหรียญ 10 บาท

ปีที่ผลิตจำนวนที่ผลิต (เหรียญ)
253160,200
2532100,000,000
2533100
25341,380,650
253513,805,000
253610,556,000
2537150,598,831
253853,700,000
253917,086,000
25409,310,600
2541970,000
25421,030,000
25431,666,000
25442,060,000
254561,333,000
254649,292,000
254762,689,000
2548111,491,000
2549128,903,000
2550(แบบเก่า)179,165,360
2551(แบบใหม่)18,450,000
255259,107,733
25531,953,000
25543,000,000
2555ไม่มีข้อมูล
2556ไม่มีข้อมูล
2557ไม่มีข้อมูล
2558ไม่มีข้อมูล
2559ไม่มีข้อมูล
2560160,000,000

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

น้ำหนัก : 8.5 กรัม ราคา ณ วันประกาศใช้ : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 5 กุมภาพันธ์ 2551 เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

ชนิด : โลหะสองสี (สีขาวและสีทอง)
ราคาหน้าเหรียญ : 10 บาท ประเภท : ธรรมดา
ลักษณะ : เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักรสลับเรียบ

ส่วนผสม : จำนวนการผลิต :
โลหะสีขาว (วงนอก)
ทองแดง 75
ทองแดง 92
อลูมิเนียม 6
2552 เหรียญ

ผู้ออกแบบ (หน้า) : นายวุฒิชัย แสงเงิน ผู้ออกแบบ (หลัง) : นางไพฑูรย์ ณ เชียงใหม่, นางปราณี คล้ายเชื้อวงศ์
ผู้ปั้นแบบ (หน้า) : นายธรรมนูญ แก้วสว่าง ผู้ปั้นแบบ (หลัง) : นายปัญญา คำเคน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *