เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ไส้เหล็กชุบนิกเกิล)
รหัสเหรียญ : 52012
ประเภทเหรียญ : เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน


เหรียญ 1 บาท เป็นเหรียญของสกุลเงินบาท ที่ใช้ในประเทศไทย เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา 1 บาทในชุดปัจจุบันมีด้านหน้าเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้านหลังเป็นภาพของพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2529

ในปี พ.ศ. 2552 กรมธนารักษ์ได้ปรับปรุงลวดลายของเหรียญ และเปลี่ยนโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญ 1 บาท เป็นโลหะไส้เหล็กชุบนิกเกิล น้ำหนักของเหรียญลดลงเป็น 3.00 กรัม จากเดิม 3.40 กรัม โดยที่ยังมีขนาดความหนาและเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าเดิม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในระยะเริ่มแรกไม่เป็นที่รับรู้ของประชาชนมากนัก และเหรียญแบบใหม่นี้ยังไม่สามารถใช้กับตู้หยอดเหรียญโดยทั่วไปได้ ทำให้เกิดกระแสข่าวว่าอาจเป็นเหรียญปลอม

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมี เกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า “ภูมิพลอดุลยเดช” ด้านซ้ายมีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๙” ด้านขวาของเหรียญมีรูปพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ด้านซ้ายของเหรียญมีข้อความว่า “ประเทศไทย” ใต้ข้อความว่า “ประเทศไทย” มี พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญใต้ปี พ.ศ.มีข้อความบอกราคาว่า ” ๑ 1 บาท”

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

น้ำหนัก : 3 กรัม ราคา ณ วันประกาศใช้ : 1 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 5 กุมภาพันธ์ 2551 เส้นผ่าศูนย์กลาง : 20  มิลลิเมตร

ชนิด : โลหะสีขาว(ไส้เหล็กชุบนิกเกิล)
ราคาหน้าเหรียญ : 1 บาท ประเภท : ธรรมดา
ลักษณะ : เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักร

ส่วนผสม : จำนวนการผลิต :
โลหะส่วนที่เคลือบ
โลหะส่วนที่เป็นไส้
2552 เหรียญ

ผู้ออกแบบ (หน้า) : นายวุฒิชัย แสงเงิน ผู้ออกแบบ (หลัง) : งานศิลปและออกแบบ
ผู้ปั้นแบบ (หน้า) : นายธรรมนูญ แก้วสว่าง ผู้ปั้นแบบ (หลัง) : นายวุฒิชัย แสงเงิน

ข้อมูลการผลิตเหรียญ 1 บาท

ปีที่ผลิตจำนวนที่ผลิต (เหรียญ)
25294,200,000
2530329,471,000
2531391,442,000
2532466,684,000
2533409,924,000
2534329,946,380
2535426,230,000
2536235,623,000
2537475,200,000
2538589,394,650
253998,487,000
2540350,660,600
254125,252,000
2542224,389,000
2543468,610,000
2544385,140,000
2545266,025,000
2546236,533,000
2547903,964,000
25481,137,820,000
2549778,061,000
2550614,866,877
2551(แบบเก่า)660,307,123
2551(แบบใหม่)ไม่มีข้อมูล
2552507,250,000
2553551,853,000
2554ไม่มีข้อมูล
2555ไม่มีข้อมูล
2556ไม่มีข้อมูล
2557ไม่มีข้อมูล
2558ไม่มีข้อมูล
2559ไม่มีข้อมูล
2560820,498,500

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *