การตรวจพิสูจน์เหรียญปลอม

การเปรียบเทียบเหรียญกษาปณ์ของรัฐบาลและเหรียญปลอม สีของเหรียญกษาปณ์จะมีลักษณะเดียวและเสมอกันทุกเหรียญของชนิดราคานั้น ๆ