ต้นทุนเหรียญ

ต้นทุนการผลิตเหรียญไทย จากกรมธนารักษ์ ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนมีต้นทุนหน้าเหรียญบางชนิดสูงไม่น้อยทีเดียว