ข้อมูลเหรียญ

PRtreasuryDepartment

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในรัชกาลที่ 9 เริ่มผลิดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2493 ซึ่งเป็นปี ที่รัฐบาลไทย ได้น้อมเกล้าฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 โดยผลิต 4 ชนิดราคา 5 สตางค์ 10 สตางค์ 25 สตางค์ และ 50 สตางค์ รุ่นต่อมาผลิตในปี พ.ศ. 2500 เพิ่มชนิดราคา 1 บาท และยังคงผลิต 5 สตางค์ 10 สตางค์ 25 สตางค์ และ 50 สตางค์ เช่นเดิม เหรียญ 1 บาท พ.ศ. 2500 นี้ ( ประกาศใช้ 2501 )มีเงินเป็นส่วนผสม 3% จึงเป็นเหรีบญที่มีค่าของเนื้อวัสดุมากกว่าเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ในรุ่นต่อๆมา ( ซึ่งมีส่วนผสมเฉพาะ นิเกิลกับทองแดง ) เรียกว่าราคาวัสดุเกินหน้าเหรียญตั้งแต่วันที่ออกใช้งานเลยทีเดียว เหรียญรุ่นนี้จะสึกง่ายกว่ารุ่นต่อๆมา เหรียญ 5 สตางค์ พ.ศ. 2500 มีการผลิต 3 เนื้อคือ อลูมิเนียมบรอนซ์