ข้อมูลผลิตเหรียญ 5 บาท

เหรียญ 5 บาท

เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) เคลือบไส้ทองแดง รหัสเหรียญ : 52010 ประเภทเหรียญ : เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ขอบเหรียญวงในเป็นรูปเก้าเหลี่ยมกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า “ภูมิพลอดุลยเดช” ด้านซ้ายมีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๙” ขอบเหรียญวงในเป็นรูปเก้าเหลี่ยมกลางเหรียญมีรูปพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “ประเทศไทย” พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า “๕ บาท 5”   ข้อมูลเพิ่มเติม   น้ำหนัก : 6 กรัม ราคา ณ วันประกาศใช้ : 5 บาท วันที่ประกาศใช้ : 5 กุมภาพันธ์ 2551 เส้นผ่าศูนย์กลาง : 24  มิลลิเมตร ชนิด : โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล)เคลือบไส้ทองแดง ราคาหน้าเหรียญ : 5 บาท ประเภท : ธรรมดา ลักษณะ : เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักร ส่วนผสม : จำนวนการผลิต : ชื่อส่วนผสม ร้อยละ โลหะส่วนที่เคลือบ